Rinkka

Teen graafista suunnittelua, kuvitusta ja nettisivuja, joko itse koodaten tai julkaisualustoja, kuten Wordpress, apuna käyttäen. Kuvien tekeminen lähes kaikilla mahdollisilla tekniikoilla on mun juttu. Aloitin taiteen tekemisen perinteisillä tekniikoilla piirtäen ja maalaten. Viimeisimmät teokseni ovat digitaalisia maalauksia. Hallitsen myöskin valokuvaamisen, 3D-mallintamisen, videokuvauksen ja leikkauksen. Koulutustaustaltani olen mediatekniikan insinööri (2010) sekä kuvataiteilija (2020).

I make graphic design, illustrations and websites by coding them myself or by different publishing platforms like Wordpress. My thing is creating pictures by almost every possible technique. I started doing art by traditional techniques, drawing and painting. My latest pieces are digital paintings. I am also familiar with photography, 3D-modeling, filming and editing. I have bachelor's degrees of media technology (2010) and visual arts (2020).

© Copyright 2021 Tiina Rahm. All Rights Reserved.

Start a free web page with Mobirise